Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-10 Stoppdatum 2006-10-22
Mängd (ton): 163,44 Kostnad totalt: 101006
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: