Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-03-28 Stoppdatum 2005-01-12
Mängd (ton): 20,05 Kostnad totalt: 15819
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: