Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-03-18 Stoppdatum 1999-03-18
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 6730
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: