Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-11 Stoppdatum 1999-11-11
Mängd (ton): 9,31 Kostnad totalt: 6266
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: