Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-02 Stoppdatum 2000-12-02
Mängd (ton): 9,34 Kostnad totalt: 6490
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: