Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-01 Stoppdatum 2001-10-02
Mängd (ton): 9,74 Kostnad totalt: 3383
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: