Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-27 Stoppdatum 2002-04-27
Mängd (ton): 20,08 Kostnad totalt: 14999
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: