Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-04-04 Stoppdatum 2003-04-04
Mängd (ton): 9,80 Kostnad totalt: 7594
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: