Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-02-20 Stoppdatum 2010-01-28
Mängd (ton): 19,80 Kostnad totalt: 19926
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: