Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-03-30 Stoppdatum 2007-03-30
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9750
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: