Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-03-19 Stoppdatum 2005-03-19
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 24633
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: