Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-02-09 Stoppdatum 2007-01-21
Mängd (ton): 19,74 Kostnad totalt: 18259
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: