Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-06 Stoppdatum 1998-10-06
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 11367
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: