Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-14 Stoppdatum 1999-11-14
Mängd (ton): 15,19 Kostnad totalt: 11560
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: