Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-19 Stoppdatum 2002-12-19
Mängd (ton): 14,73 Kostnad totalt: 12342
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: