Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-07-29 Stoppdatum 1984-07-29
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: