Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 2003
Startdatum: 2004-01-09 Stoppdatum 2004-01-09
Mängd (ton): 16,14 Kostnad totalt: 13961
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: