Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-15 Stoppdatum 2009-02-15
Mängd (ton): 13,60 Kostnad totalt: 15907
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: