Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TÅNGASJÖN, 629393 142999 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-03 Stoppdatum 2007-12-03
Mängd (ton): 23,00 Kostnad totalt: 24898
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,2
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: