Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-03-30 Stoppdatum 2005-01-10
Mängd (ton): 19,99 Kostnad totalt: 15771
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: