Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-14 Stoppdatum 1999-11-14
Mängd (ton): 9,76 Kostnad totalt: 6567
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: