Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-11 Stoppdatum 2000-03-11
Mängd (ton): 10,11 Kostnad totalt: 7026
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: