Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-03-17 Stoppdatum 2001-03-17
Mängd (ton): 9,87 Kostnad totalt: 3429
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: