Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-06 Stoppdatum 2011-02-06
Mängd (ton): 14,20 Kostnad totalt: 18857
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: