Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-02-19 Stoppdatum 2010-01-29
Mängd (ton): 14,09 Kostnad totalt: 14180
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: