Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-03-28 Stoppdatum 2007-03-28
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 6824
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: