Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-03-16 Stoppdatum 2005-03-16
Mängd (ton): 15,02 Kostnad totalt: 24633
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: