Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-02-07 Stoppdatum 2007-01-22
Mängd (ton): 14,01 Kostnad totalt: 12959
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: