Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040007, 06VAT040007 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-05 Stoppdatum 2002-12-05
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: