Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORSERYDSSJÖN, 630037 135928 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-04-19 Stoppdatum 2000-04-19
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 13199
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: