Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORSERYDSSJÖN, 630037 135928 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-16 Stoppdatum 2001-05-16
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 13650
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: