Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORSERYDSSJÖN, 630037 135928 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-05-07 Stoppdatum 2004-05-07
Mängd (ton): 32,07 Kostnad totalt: 17358
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: