Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORSERYDSSJÖN, 630037 135928 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-05-17 Stoppdatum 2005-05-17
Mängd (ton): 29,99 Kostnad totalt: 17055
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: