Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORSERYDSSJÖN, 630037 135928 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-12 Stoppdatum 2007-04-12
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 19470
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: