Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-04-18 Stoppdatum 2000-04-18
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 6596
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: