Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-17 Stoppdatum 2001-05-17
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 11374
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: