Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-17 Stoppdatum 2002-04-17
Mängd (ton): 25,07 Kostnad totalt: 11883
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: