Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-05-05 Stoppdatum 2004-05-05
Mängd (ton): 24,86 Kostnad totalt: 13984
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: