Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-21 Stoppdatum 2009-02-25
Mängd (ton): 21,00 Kostnad totalt: 15329
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: