Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-23 Stoppdatum 2002-04-23
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 7620
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: