Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-05-12 Stoppdatum 2003-05-12
Mängd (ton): 11,17 Kostnad totalt: 6064
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: