Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-19 Stoppdatum 2004-04-19
Mängd (ton): 12,01 Kostnad totalt: 8911
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: