Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-12-03 Stoppdatum 1992-12-03
Mängd (ton): 23,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: