Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-22 Stoppdatum 2001-05-22
Mängd (ton): 11,78 Kostnad totalt: 7480
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: