Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-05-13 Stoppdatum 1999-05-13
Mängd (ton): 12,02 Kostnad totalt: 7187
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: