Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-04-30 Stoppdatum 1998-04-30
Mängd (ton): 12,05 Kostnad totalt: 7134
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: