Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-08 Stoppdatum 2009-04-08
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 10276
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: