Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-16 Stoppdatum 2007-04-16
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 10451
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: