Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-23 Stoppdatum 2005-04-23
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 8028
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: