Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-21 Stoppdatum 2010-04-21
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 11258
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: